Terugblik verkiezingen maart

Coalitieakkoord Bronckhorst.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Bronckhorst op donderdag 28 juli 2022

Terugblik verkiezingen maart

Terugblik Bronckhorst

Na de verkiezingen in maart  is de bezetting van onze fractie gewijzigd. We hebben afscheid genomen van Ardi Hooijmans en Maarten Ebbers is hier voor in de plaats gekomen. In overleg met Maarten is besloten om hem niet meteen als commissielid te installeren, maar eerst wat ervaring vanaf de zijlijn op te doen. Wél is hij al meteen notulist van de fractievergaderingen geworden.
Frans Evers is in mei als commissielid beëdigd.

De eerste maanden was het redelijk rustig in politiek Bronckhorst. Eind juni was het coalitieakkoord van GBB, CDA en PvdA af.  Ik durf de samenvatting van dit akkoord best naast ons verkiezingsprogramma 2022 “Samen verder” te leggen.

Meer betaalbare woningen, meer duurzaamheidsmaatregelen, meer groen, goede zorg en ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners, aandacht en hulp voor ondernemers en agrarische familiebedrijven en het benutten en van initiatieven vanuit de kernen. Allemaal goede plannen!

Bij sommige onderdelen hebben we nog wel vragen. Bijvoorbeeld bij duurzaamheid. Het lijkt ons, zeker gezien de dreigende gastekorten, niet verstandig om voorlopig alleen op zonne-energie in te zetten. Verder zijn de plannen om het woningtekort te verminderen mooi, maar wij vragen ons af of ze allemaal wel haalbaar zijn.

Al met al kunnen wij genoeg aanknopingspunten in dit akkoord vinden om het positief, opbouwend kritisch te benaderen. Dit is ook altijd de bedoeling van onze fractie.

We willen hierbij graag samenwerken met alle partijen in de Raad !
Rest ons nog om iedereen en goede en gezegende vakantieperiode te wensen!

Namens de fractie, Dick Ebbers.