Fractie samenstelling

Fractievoorzitter | Raadslid : Dick Ebbers

Binnen de fractie hebben we de volgende taakverdeling:

  • Maarten Ebbers neemt de voorstellen op de Sociaal Domein (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor zijn rekening
  • Frans Evers doet dat met betrekking tot de Omgevingswet. (Bouwen, Ruimtelijke plannen etc.)
  • Dick Ebbers behandelt, als Raadslid, alle voorstellen in de gemeenteraad