Lachgas is niet om te lachen

Afb. fractie Bronckhorst.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Bronckhorst op dinsdag 26 november 2019

Lachgas is niet om te lachen

Fractie Bronckhorst

De fractie draait nu alweer anderhalf jaar mee in de Raad van Bronckhorst. We kunnen met genoegen en dankbaarheid constateren dat wij goed met alle raadsfracties kunnen samenwerken.  Dat is belangrijk, want wij staan met zijn allen voor een grote en verantwoordelijke taak: het besturen van Bronckhorst. We hebben in het afgelopen jaar ook kunnen zien dat het nieuwe college goed op stoom komt.

Op de Begrotingsvergadering van 7 november heeft onze fractie een motie over het gebruik van lachgas ingediend. Lachgas werd vroeger gebruikt bij operaties en viel toen dus onder de geneesmiddelenwet. In 2016 is dat veranderd en nu mag lachgas dus legaal gebruikt worden. Het is ook gemakkelijk te krijgen als drijfgas voor slagroomspuiten. Tot zover lijkt er niets aan de hand.

Nu blijkt dat vooral jongeren lachgas recreatief gebruiken als ‘partydrug’. Dit geeft, vooral in combinatie met alcohol, grote problemen. Het gebruik is lang niet zo onschuldig als men denkt. Er gebeuren de laatste jaren meer ongelukken als gevolg van het gebruik van lachgas blijkt uit rapportages van de politie. Verder is lachgas ook een zeer sterkwerkend broeikasgas (265 keer sterker dan CO2).

Onze fractie vindt daarom dat het gebruik van lachgas als partydrug verboden of ontmoedigd moet worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het bij evenementen te verbieden. De hele gemeenteraad was het daar mee eens, want onze motie hierover werd door iedereen gesteund. Een mooi resultaat!

Tot slot nog een verzoek: namens de hele fractie wil ik u vragen om voor ons te bidden om wijsheid en kracht om dit mooie maar ook verantwoordelijk werk te kunnen doen!