Wie betaald de kosten van het afvalprobleem

Restafval.jpg
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Bronckhorst op maandag 11 mei 2020

Wie betaald de kosten van het afvalprobleem

Corona - Natuurlijk is het politieke werk in Bronckhorst de laatste anderhalve maand ook op een laag pitje komen te staan als gevolg van het Covid-19 virus. Vergaderingen gaan op afstand of worden uitgesteld. De medewerkers van de gemeente proberen vooral contact te houden met de meest kwetsbare groepen, zoals eenzame ouderen en gezinnen met problemen.
Wij hopen en bidden dat iedereen in zijn of haar omgeving iets van de christelijke naastenliefde kan laten zien en ook voor kracht voor mensen in de zorgsector.

Afval - Voordat het Coronavirus een rem op alles zette speelde er op politiek vlak in Bronckhorst een ander probleem. Namelijk dat van de kosten voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.
Wij zijn dit jaar begonnen met het omgekeerd inzamelen van het grijze afval. De inwoners van Bronckhorst hebben echter massaal hun container ingeleverd, waardoor de inkomsten veel lager waren dan verwacht. Daarnaast leveren de andere “afval”-stromen zoals oud papier veel minder op.

Hoe nu verder - Onze fractie vindt dat wij, ook gezien onze bijbelse opdracht om de aarde te bewerken én bewaren, zuinig moeten omgaan met onze grondstoffen en dus ook veel aandacht moeten geven aan recycling. Verder moeten we goed kijken naar de kosten van inzamelen en ook nog meer aandacht  geven aan voorlichting. Daarnaast blijven voor ons de uitgangspunten zoals de vervuiler betaalt en nieuwe toepassingen zoeken voor de verschillende afvalstromen belangrijk.

Wij hebben daarom op de laatste Raadsvergadering vóór een motie gestemd waarin aan  de wethouder wordt gevraagd om de kosten kritisch te laten onderzoeken en met een goed plan voor volgend jaar te komen. Wordt vervolgd………..!