Nieuwsbrief

Bronckhorst.png
CU_SGP_Logo
Door CU SGP Bronckhorst op woensdag 2 december 2020

Nieuwsbrief

Net als iedereen hebben wij als ChristenUnie-SGP te maken met de gevolgen van de Covid-19 crisis. Hierbij hebben wij dan nu het voordeel dat wij een kleine fractie hebben, dat is met digitaal vergaderen wel handiger. Op gemeentelijk niveau hebben we een paar vergaderingen “live” gehad, verder is er alleen maar digitaal vergaderd. Daar wordt iedereen gelukkig steeds meer bedreven in.

Er is deze zomer op politiek gebied heel wat gepasseerd in Bronckhorst. Ten eerste is er besloten om bij het Kompaan College in Vorden een nieuwe school te gaan bouwen. Dat gaat naar schatting € 8 miljoen kosten. Daarnaast is er in de zogenaamde “Perspectiefnota” een voorstel gedaan om voor de komende jaren ruim 22 miljoen Euro te gaan investeren in onder andere Sport(hallen) Leefbaarheid en Bedrijventerreinen. Dat geld wordt voor het grootste deel uit de Algemene reserve gehaald, de “spaarpot” van de gemeente. Ondanks dat wij het veel geld vinden, hebben we uiteindelijk ingestemd met deze nota. Omdat wij denken dan meer te kunnen bereiken. Dat beperkt onze financiële ruimte de komende jaren wel behoorlijk. Zeker omdat de kosten van de Jeugdzorg ook nog steeds verder stijgen. We hopen dat we die kosten kunnen beperken zonder dat de kwaliteit van de zorg daar onder lijdt. Want als overheid zijn wij vooral geroepen om “een schild voor de zwakken te zijn”.  

Wij zijn een kleine fractie (Ardi Hooijmans, Frans Evers en Dick Ebbers). Er is veel werk te doen, soms moeten we moeilijke beslissingen nemen. Wij willen u vragen om voor ons te bidden om wijsheid en kracht.